• гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ДЕФЕКТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РЕЖИМА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА (ТУ- Варна)

Ефкан Назиф


ДЕФЕКТИ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ (ТУ-Варна)

Ефкан Назиф


МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ПРАХООБРАЗУВАНЕТО В ПРИСТАНИЩАТА (ВВМУ)

Яна Ганчева


Морските клъстери в контекста на синята икономика(ВВМУ)

Яна Ганчева


Проблеми с прахообразуването в пристанищата (ВВМУ)

Яна Ганчева


DECARBONIZATION OF MARITIME INDUSTRY (ВВМУ)

Свилен Велинов


ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МИЕНЕТО СЪС СУРОВ ПЕТРОЛ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ (ВВМУ)

Добрин Милев


ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ НА НЕФТЕН ТАНКЕР (ВВМУ)

Добрин Милев


ОСОБЕНОСТИ И ТИПОЛОГИЯ НА КРУИЗНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ (ВВМУ)

Евгения Крижановска


Особености на видовете системи за третиране на корабен баласт (ВВМУ)

Добрин Милев


AUTOMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN WIND-ASSISTED SHIP'S PROPULSION (ВВМУ)

Ivan Conev


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТТА НА РАЙОНИ ОТ КОРАБНИЯ КОРПУС (ТУ -Варна)

Йордан Денев


ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА КРУИЗНОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ВВМУ)

Евгения Крижановска


ПРОБЛЕМЪТ С ПОДВОДНИЯ ШУМ СЪЗДАВАН ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (ТУ-Варна)

инж. Григорина Пепо Цачева


ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ОТ КОРАБИТЕ(ВВМУ)

Белора Петрова


SAFE TRANSPORTATION OF ALTERNATIVE FUEL VEHICLES BY SEA (ВВМУ)

Ivan Conev


ПОТЕНЦИАЛ НА ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ВАРНА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТРАНЗИТНИ ТОВАРОПОТОЦИ В КОНТЕКСТА НА УКРАИНСКАТА КРИЗА И В БЛИЗЪК БЪДЕЩ ПЛАН (ТУ-Варна)

Енчо Фучеджиев


КРИЗАТА В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ – НЕДОСТИГ НА МОРЯЦИ И КВАЛИФИЦИРАНИ МОРСКИ КАДРИ (ТУ-Варна)

Йоана Ковачева


Lowering port emissions through shore-to-ship electric power supply (ВВМУ_Варна)

Ivan Conev


ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ ЗА ТОВАРНИ ОПЕРАЦИИ (ВВМУ)

Добрин Руселинов Милев


Using inovative magnetic mooring system to improve ship safety and port efficiency (ВВМУ_Варна)

Ivan Conev


ДИНАМИКА НА ФРАХТОВИТЕ СТАВКИ ЗА ПРЕВОЗ ПО МОРЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СТОКИ (ВВМУ, ВСУ)

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, д-р Росен Атанасов, д-р Димитър Андреев