Статията се изпраща по e-mail до редакцията на: verlag@vfu.bg

Приемат се статии на български и английски език. Статията трябва да бъде предоставена в редактируем DOC или DOCX формат, съвместим с Microsoft Office Word 2010. Шаблон за съставяне на статия може да изтеглите от тук.

Статиите трябва да бъдат между 7 и 20 страници в съответствие с техническите изисквания за оформление. Студия е с обем от 21 до 40 страници. До два ръкописа от един и същи автор могат да бъдат публикувани в един брой.

Авторите на публикувани научни статии в списанието „Морско право и индустрия“ запазват правото си над своя научен труд да бъде разпространяван свободно от тях.

Статии, за които издателят установи, че нарушават авторското право, и етика, или предоставят подвеждаща информация ще бъдат премахвани без предупреждение и компенсация.