Електронното списание „Морско право и индустрия“ на ВСУ “Черноризец Храбър” е издание със свободен достъп “open access”, който позволява безплатен достъп до цялото съдържание за всички читатели, но с гарантирана защита от външна намеса.
Изданието се поддържа единствено от такса за публикуване, която заплащат изследователите, ако статията им е приета за публикуване след рецензия.