• гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Брой 1, 2023г.

АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АУСТЕНИТНИ ЕЛЕКТРОДИ ПРИ НАВАРЯВАНЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА (ТУ-Варна)

Айлин Рафетова


CHARACTERISATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE IN WATER CRIME (ЮЗУ)

доц. д-р Надежда Кръстева, д-р Даниела Атанасова


ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА МОРСКИ ТРАНСПОРТЕН ПРЕВОЗ (ВВМУ, ВСУ)

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, д-р Росен Атанасов, д-р Димитър Андреев


ДИНАМИКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ ПРЕВОЗИ В УСЛОВИЯ НА СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА(ВВМУ, ВСУ)

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, д-р Росен Атанасов, д-р Димитър Андреев


ФАКТОРИ И СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФРАХТОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА НЕСТАБИЛНИ, ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ БИЗНЕС ЦИКЛИ

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, д-р Росен Атанасов, д-р Димитър Андреев


Правни аспекти на плащането на навло и наем за морски търговски кораб при верига от чартъри по българското морско частно право (ВВМУ)

Огнян Костадинов


КОРАБОПЛАВАТЕЛНИ ЦИКЛИ – ФАКТОРИ, ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТ НА ФРАХТОВИТЕ ЦЕНИ (ВВМУ, ВСУ)

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, д-р Росен Атанасов, д-р Димитър Андреев, Александър Близнаков


Въздействие на Ковид-19 кризата върху моряците (ТУ - Варна)

Георги Недев


ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА МОРСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА (ВВМУ, ВСУ)

проф. Асен Недев, доц. Анета Георгиева, Александър Близнаков